Nyheter

Nyheter
- Alla -
Nyheter
Pressmeddelanden
Myndighetsinfo

Nu har MSBFS 2011:8 varit i kraft i nästa ett år. I föreskriften finns ett krav på återrapportering av brister och skador som kontrollorganen har upptäckt. Se informationen från MSB i fil nedan eller gå till MSBs hemsida, klicka här.

SGF anordnar kurser för dig som vill bli bättre miljöprovtagare, med möjlighet till certifiering. Från 2006 kan miljöprovtagare från Norden och Baltikum få sin kompetens certifierad.

 

Krav ställs på godkända kurser och dokumenterad praktisk erfarenhet. Certifieringen syftar bl. a. till att öka kvalitén i samband med provtagning och säkerställa dokumentationen. För den som utför provtagningen fungerar certifikatet som ett kompetensbevis nationellt och internationellt.

 

Utförande företag kan genom certifierade anställda erbjuda undersökningsalternativ med...

Läs mer

Välkommen till årsmötet den 11 maj 2013, kl 13,00 i Nice.

För att ta del av avtalet kontakta närmaste Ahlsell kontor, adresser till alla kontor se nedan.

Branschdagarna 2014 kommer att hållas 12 och 13 mars, notera datumet.

 

Metodhandbok: SPT och STOR håller på att ta fram en metodhandbok för kontroll av cisterner, rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps samt Naturvårdsverkets föreskrifter.

 

Metodhandboken är framtagen för företag som är ackrediterade av SWEDAC, metodhandboken kan användas av alla som handlägger ärenden med brandfarlig vara och/eller arbetar med drivmedelsanläggningar.

...

Läs mer

Vi hälsar varmt välkommna till våra medlemmar som har gått med sedan hösten 2012.

Sverige Borgströms Kvalitetskonsult AB ...

Läs mer

Sidor