Nyheter

Myndighetsinfo
- Alla -
Nyheter
Pressmeddelanden
Myndighetsinfo

 

Uppdaterad handbok för cisterner för brandfarliga vätskor Handbok till MSB:s föreskrifter 2014:5.

 

Hämta eller beställ handboken för cisterner här

Läs mer

En ny uppdaterad version av bensinstationshandboken finns nu tillgänglig. Den uppdaterade versionen ska ge en tydligare bild av regelverk och tillämpningar för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer.

...
Läs mer

Nu publicerar vi filmen från seminariet kring MID direktivet och återföring av bensinångor steg II den 10 mars i Stockholm som SPT höll i samarbete med SPBI, SP, Swedac och Transportstyrelsen. 

 

...

Läs mer

Nu publicerar vi filmen från MSB:s, Swedacs och SPT:s gemensamma informationsmöte kring MSBFS 2014:5 som tog plats i Stockholm den 2 december. Alla presentationer finns även tillgängliga för nedladdning.

 

Klicka här för att ta del av allt material 

 

Om du har funderingar kring de nya föreskrifterna har du även möjlighet att ställa frågor via vår webbplats fram till den 20 januari. Frågorna besvaras löpande av MSB och Swedac. 

Läs mer

För ansökan om ackreditering för kontroll av återföring av bensinångor på bensinstationer

 

Transportstyrelsen har utfärdat föreskrifter avseende återföring av bensinångor på bensinstationer, TSFS 2014:75. Reglerna genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 94/63/EG av den 20 december 1994 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) vid lagring av bensin och vid distribution av bensin från depåer till bensinstationer, i den ursprungliga lydelsen, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av...

Läs mer
Information från Swedac, nya standarder, trycksättning med gas, cisterner, oljeavskiljare.

Ny STAFS 2010:10 från 1 oktober 2014
De viktigaste ändringarna är de som rör underleverantörer och innebär att det blir mindre möjligheter att anlita icke ackrediterade underleverantörer, läs hela nyhetsbrevet här. ...
Läs mer

OBS förlängd svarstid. Bifogat finner ni ett förslag till handbok för bensinstationer. Handboken har anpassats efter den utveckling som skett inom bensinstationsbranschen sedan den tidigare utgåvan (från 2008). Nedan redovisas de större ändringarna:

 

-        Begreppet stationsbyggnad har införts. Det definierar i vilka fall det ges möjligheter att ha kortare avstånd inom bensinstationer (se tabell 1 och avsnitt 1.6.1).

-       ...

Läs mer

Sidor