Påbyggnadskurs för kontrollorgan

Påbyggnadskurs för kontrollorgan

För dig som godkänts på grundkursen Arbete på drivmedelsanläggningar kategori 1 kan vi erbjuda denna påbyggnadsutbildning. 

Föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Naturvårdsverket ställer krav på ackrediterade kontrollorgan som utför kontroller inom respektive ackrediterat område.

 

För att kunna ackrediteras som kontrollant måste man visa att man besitter både teoretiska och praktiska kunskaper inom sitt behörighetsområde. Därefter följer praktiska prov som övervakas av en teknisk bedömare med samma kompetens som hos kontrollorgan typ A. 

 

Kontrollantutbildningen

  • En påbyggnadskurs för personer som läst grundkursen, kategori 1
  • Uppdateras kontinuerligt
  • En teoretisk grund för framtida ackreditering 
  • Fyll på med kunskap om nya lagar och regler 
  • Säkerställ alla medarbetares kunskapsnivå

SPT:s grundkurs Arbeten på drivmedelsanläggningar, Risker - Regler – Ansvar uppfyller branschens kompetenskrav för arbeten på drivmedelsanläggningar. Tillsammans med SPT:s påbyggnadsutbildning för kontrollanter uppfylls myndigheternas krav på teoretisk utbildning för kontrollanter inom området för kontrollorgan typ C. 

 

Påbyggnadskursen läses via webben. Utbildningen innehåller skriftliga prov och certifikat samt diplom utfärdas vid godkänt resultat. Kontrollantkursen ger medarbetare den teoretiska grund som krävs för att gå vidare till de praktiska prov som myndigheterna kräver för att bli godkänd kontrollant. 

 

Både grund- och påbyggnadsutbildningen uppdateras kontinuerligt i takt med att ny lagstiftning och regler införs inom området. Detta innebär att utbildningen är ett bra hjälpmedel även för dig som redan är kontrollant på ett ackrediterat kontrollorgan.

>

Pris webb-utbildning

LicenstypKontrollant
Licens SPT-medlem*1 500 SEK
Licens myndigheter1 500 SEK
Licens icke SPT-medlem3 000 SEK

Lärarledda utbildningar offereras. 

 

 

 

Mängdrabatter

Vid samtidigt beställning av...

25 eller fler kurser erhålls 10% rabatt.
50 eller fler kurser erhålls 20% rabatt.
100 eller fler kurser kontakta SPT för offert.