SPT inviterer til bransjedag 2017 på Gardermoen

SPT inviterer til bransjedag 2017 på Gardermoen

Dato: 19. oktober 2017

Tid: Kl 10:00 til kl 15:00

Sted: Radisson, Gardermoen (Radisson Blu Airport Hotel)

 

Vår bransje er i rask endring. Elementer som gassretur, temperaturkompensert volumvisning, tilpassing av ATEX-direktivet, lading av el-biler, varianter av gass, nye drivstofftyper, reklamedisplay i EX område osv påvirker alle aktører i bransjen. Ofte kommer den teknologiske utviklingen foran lokale lover og regler og vi ser en stor usikkerhet både fra leverandører, innstalatører samt oljeselskaper og også eiere av bensinstasjoner. I tillegg er ofte lovverket av ulike grunner skrevet på en måte som kan føre til ulike fortolkninger. SPT kan ikke forenkle lovverket, men vi kan bidra til å forklare bakgrunnen, og dermed i stor grad  konsekvensene for bransjen.

SPT Norge inviteter herved til ny bransjedag på Gardermoen. Denne gangen legger vi opp til at det blir satt av tid mellom foreleserne for mingling.

 

Agenda

  • Forelesning fra Miljødirektoratet: Gjennomgang av Tankforskriften
  • Forelesning av Pekama: Tilstandskontroll av GUP tanker
  • Forelesning fra DSB: Gjennomgang av gjeldende regelverk for arbeid i ex-område
  • Forelesning fra NP: Oljeselskapenes utfordringer
  • Forelesning fra Skaardalsmo Fuel Consulting: Fremtidens drivstoff
  • Forelesning fra Justervesenet: Endring i forskrift om justering av drivstoffpumper           

 

For å dekke utgiftene til fordragsholdere, leie av lokale samt lunch, vil det være en pris pr. deltaker på

Kr. 3.500.- for SPT medlemmer og Kr. 4.000 for ikke medlemmer

Alle priser er eks. mva

 

Bindende påmelding gjøres innen 15 September

Ja
Nej