SPT styrelsemöte i Köpenhamn

SPT styrelsemöte i Köpenhamn

2018-05-08

Fler aktiviteter

2015-10-27

Berøres du av ATEX-direktivene gjennom forskrift for ”Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område” og forskrift for ”Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer”? Da har du nå sjansen til å lære om endringer i ATEX-direktivene og få innføring i hvilke standarder og regelverk som blir påvirket. Revidert ATEX- direktiv blir implementert i norsk regelverk i 2016 og gir bedriftene endrede krav gjennom forskrifter i henhold til brann og...

2015-09-24

Arrangör, NETWORK OIL & GAS

Shifts in US energy markets and policies...

2015-09-10 - 2015-09-11

Golftävling på Hooks…..

 

Med denna inbjudan vill vi försöka att återuppliva den gamla traditionen med en runda SPT Golf.

 

...
2015-08-13

KURSTILLFÄLLE

13 august KL 08:00 – 17:00 i Göteborg

 

Kursledare: Jan-Erik Lindström.

Den lärarledda utbildning består av en anpassad utbildning för de anställda som behöver...

2015-05-28

KURSTILLFÄLLE

28 maj KL 08,00 – 17,00 i Stockholm

 

Kursledare: Jan-Erik Lindström och extern föreläsare med BAS-erfarenhet från anläggnings/drivmedelsbranschen.

Kursavgift exkl moms: SPT Medlem: 4 200 kr. Ej SPT medlem: 5 400 kr, inkl. lunch och fika, anmälan är bindande.

För att kunna hålla utbildningen krävs att det är minst 18 personer som deltar, vi kan max ta i mot 25 deltagare, först till kvarn……..

 

Anmäl dig redan nu men senast den 11 maj, maila till...

2015-05-06

Nätverket Olja & Gas arrangerar ett seminarium den 6 maj kallat “Mackdöden – Ett hot mot samhällsservice och tillgången på drivmedel”.

 

Mackdöden Ett hot mot samhällsservice och tillgången på drivmedel Datum: Onsdag 6 maj, 2015 Tid: 13:00 – 16:30 Plats: Bryggarsalen,...

2015-04-15

Utbildningen vänder sig till dig som ska vara byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U i projekt av "normal" art (N) och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Utbildningen ska ses som en funktionsutbildning. Syftet är att ge kunskap och färdighet för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö. Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov godkänt av RBK, RÅDET FÖR BYGGKOMPETENS.

 

• Byggarbetsmiljösamordnare Bakgrund, innebörd och omfattning

• Regelverken AML samt AFS...

2015-04-14

MSB och Swedac kallar alla ackrediterade kontrollorgan typ C till samrådsmöte den 14 april 2015 enligt MSBs föreskrifter (krav enligt föreskriften att närvara eller att utse företrädare). SPT har även blivit kallade till samrådsmöte där SPT kan företräda medlemsföretag.

 

 

MSB och Swedacs syftet med samrådsmötet är att skapa Samrådsmötet som kommer att hållas en eller två gånger per år beroende på behov och efterfrågan.

 

 

De ackrediterat kontrollorgan som inte har möjlighet att närvara vid...

Sidor