SPT`s bransjedag 2017 Norge

SPT`s bransjedag 2017 Norge

Vår bransje er i rask endring. Elementer som gassretur, temperaturkompensert volumvisning, tilpassing av ATEX-direktivet, lading av el-biler, varianter av gass, nye drivstofftyper, reklamedisplay i EX område osv påvirker alle aktører i bransjen. Ofte kommer den teknologiske utviklingen foran lokale lover og regler og vi ser en stor usikkerhet både fra leverandører, innstalatører samt oljeselskaper og også eiere av bensinstasjoner. I tillegg er ofte lovverket av ulike grunner skrevet på en måte som kan føre til ulike fortolkninger. SPT kan ikke forenkle lovverket, men vi kan bidra til å forklare bakgrunnen, og dermed i stor grad  konsekvensene for bransjen. 

 

En stor takk til dere alle sammen for deres deltakelse på SPT`s bransjedag.


Her finner du forelesninger fra bransjedagen