Temadag: Arbete i vattenskyddsområden och framtidens drivmedel

Temadag: Arbete i vattenskyddsområden och framtidens drivmedel

Nu kan du ta del av materialet från vår temadag gratis.

Logga in på vår utbildningsplatform och beställ Temadag: Arbete i vattenskyddsområden och framtidens drivmedel.

Har du inget konto så kan du skapa ett direkt på sidan.

Till utbildningsplatformen –>

 

Fullsatt dag med framtidsfokus

Den 6 november samlades 150 personer till SPTs fullsatta temadag om vattenskyddsområden, framtidens drivmedel och utmaningar framåt utifrån miljö, hälsa och hållbar utveckling.
 

Dagen fylldes av föredrag och panelsamtal om:

 • Arbetsmiljöarbete – viktiga förutsättningar för arbete med miljö, hälsa och hållbarhet
 • Regelverket brandfarlig vätska
 • Vattenskyddsområden – en resurs som ska skyddas
 • Skydd mot mark- och vattenförorening, brandfarliga vätskor och spilloljor samt det senaste om cisternföreskriften
 • Panelsamtal: Utmaningar och möjligheter inom vattenskyddsområden
 • Gasåterföring – effektivt verktyg som ger positiva effekter på hälsa och miljö
 • Framtida bilar och drivmedel ur Volvos synvinkel
 • Framtidens drivmedel – vilka alternativ kan komma och vilken miljöpåverkan kan de ge
 • Panelsamtal: Framtidens fordon och framtidens drivmedel
 • New fuels and their safety challenges on petrol station
 • Från fossilt till förnybart i transportsektorn i Sverige och utblick mot EU
 • Framtidsspaningar: Hur når man miljö- och klimatmålen? Hur ser en drivmedelsanläggning ut 2030? Vilka drivmedel kommer i framtiden? Hur ser myndigheterna på framtida drivmedel?
   

Många tog även tillfället i akt att umgås, prata vidare med andra i branschen och knyta nya kontakter i fikapauser, på minglet och kvällens middag.
 

Vi har samlat alla presentationer från dagen här nedan och ett smakprov från ett av föredragen, så att du kan få ta del av dessa.