Tidigare aktiviteter

Tidigare aktiviteter

Temadag: Arbete i vattenskyddsområden och framtidens drivmedel

Nu kan du ta del av materialet från vår temadag gratis.

Logga in på vår utbildningsplatform och beställ Temadag: Arbete i vattenskyddsområden och framtidens drivmedel.

Har du inget konto så kan du skapa ett direkt på sidan.

Till utbildningsplatformen –>

 

Fullsatt dag med framtidsfokus

Den 6 november samlades 150 personer till SPTs fullsatta temadag om vattenskyddsområden, framtidens drivmedel och utmaningar framåt utifrån miljö, hälsa och hållbar utveckling.
 

Dagen fylldes av föredrag och panelsamtal om:

 • Arbetsmiljöarbete – viktiga förutsättningar för arbete med miljö, hälsa och hållbarhet
 • Regelverket brandfarlig vätska
 • Vattenskyddsområden – en resurs som ska skyddas
 • Skydd mot mark- och vattenförorening, brandfarliga vätskor och spilloljor samt det senaste om cisternföreskriften
 • Panelsamtal: Utmaningar och möjligheter inom vattenskyddsområden
 • Gasåterföring – effektivt verktyg som ger positiva effekter på hälsa och miljö
 • Framtida bilar och drivmedel ur Volvos synvinkel
 • Framtidens drivmedel – vilka alternativ kan komma och vilken miljöpåverkan kan de ge
 • Panelsamtal: Framtidens fordon och framtidens drivmedel
 • New fuels and their safety challenges on petrol station
 • Från fossilt till förnybart i transportsektorn i Sverige och utblick mot EU
 • Framtidsspaningar: Hur når man miljö- och klimatmålen? Hur ser en drivmedelsanläggning ut 2030? Vilka drivmedel kommer i framtiden? Hur ser myndigheterna på framtida drivmedel?
   

Många tog även tillfället i akt att umgås, prata vidare med andra i branschen och knyta nya kontakter i fikapauser, på minglet och kvällens middag.
 

Vi har samlat alla presentationer från dagen här nedan och ett smakprov från ett av föredragen, så att du kan få ta del av dessa.

,
Arbeidsseminar Tilstandskontroll Glassfibertanker

SPT har siden februar 2017 arrangert i alt 9 kurs i tilstandskontroll av GUP-tanker og autorisert et stort antall kontrollører. Kursene og samarbeidet med de autoriserte kontrollørene har gitt SPT verdifull kunnskap og erfaring som er nyttig og viktig for videreutvikling av kurset og videre utdanning av de autoriserte kontrollørene.

 

Erfaringen og tilbakemeldingene avdekker rom for forbedringer av kontrollmetodikk, vurdering av tankenes tilstand og fastsettelse av neste kontrollpunkt. Vi erfarer at vurderingene som gjøres, anbefalingene som gis til tankeier og dokumentasjon fra kontrollene kan variere fra kontrollør til kontrollør. Det er i bransjens interesse at kvaliteten på kontrollarbeidet styrkes.

 

SPT inviterer derfor til et arbeidsseminar på Radisson Gardemoen,

14. februar 2019 kl 1000 - 1500.

 

Programmet er ikke endelig fastsatt, men vil inneholde bl.a. følgende temaer:

 • Bruk av Barcol-målinger ved fastsettelse av neste kontrollpunkt.
 • Presentasjon av forbedret metodikk for vurdering av roser, buler, ovalitet og hardhet.
 • Gjennomgang av konkrete caser som kursdeltakerne ønsker å få belyst nærmere.
 • Krav til bruk av kontrollskjema.
 • Andre aktuelle temaer.

 

Det er viktig at de selskapene som har autoriserte kontrollører stiller på seminaret, gjerne med flere kontrollører. I tillegg til kontrollørene inviteres også oljeselskaper, tankprodusenter og andre som har interesse av temaet.

 

Prisen per deltaker er kr. 3.500 eks mva for medlemmer og oljeselskaper og kr. 5.000,- for ikke-medlemmer. Lunsj er inkludert.

 

Merk av datoen i kalenderes. Meld deg på her.

 

For evt. spørsmål eller innspill, kontakt Morten Hvidsten, tlf; 905 52 524,

epost; morten@pekama.no

Bransjedag Norge 2018

 

En branschdag arrangerades på Gardermoen i Norge den 18 oktober 2018. Under mötet behandlades bland annat förändringar i tankforeskriften, lokala föreskrifer och framtidens drivmedel. 

,
Informationsmöte: Nya cisternföreskrifter från MSB och NV

Ett informationsmöte anordnades i Stockholm den 6 september 2018 med anledning av de nya cisternföreskrifterna från MSB och Naturvårdsverket.

MSB, Naturvårdsverket och Swedac hade alla föreläsare på plats.

 

Bakom arrangemanget stod SPT Association i samarbete med SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet) och STOR (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening).

 
,
,
,
,
,

Efter presentationen så besvarade myndigheterna frågor från åhörarna.

,
,

Nya föreskrifter påverkar din vardag
Du som arbetar med cisterner och rörledningar har all anledning att vara uppmärksam just nu. Från den 1 juli 2018 gäller nya föreskrifter från MSB och Naturvårdsverket. *

 

I praktiken innebär detta att cisterner över 1 m3 i fortsättningen kommer att kontrolleras enligt MSB föreskrifter. Inom vattenskyddsområden ska det sekundära skyddet dessutom kontrolleras enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

 

Förändringar innebär också att det blir en del justeringar kring hantering av tillstånd och kontroller av cisterner och rörledningar.

 

 

* Ta del av information om MSBFS 2018:3 här och om NFS 2017:5 här

SPT Nordic Conference 2018

The SPT Nordic Conference 2018 was a natural meeting place for everyone who works in the Nordic forecourt industry. The conference was organized by the contractor’s trade association SPT in cooperation with the client`s trade association SPBI. Participants gained insight into future developments in the industry, fuels and upcoming vehicles within the Nordic countries. 

,

Welcome to the SPT Nordic Conference 2018.

Moderator Lisa Kirsebom and Jan-Erik Lindström, SPT

,

Nordic Climate Challenge: Which Scandinavian country will take the lead?

Mattias Goldmann, Fores

,

Panel discussion:  Scandinavian views on bonus malus systems for cars and new regulations on biofuel quotas in petrol and diesel.

Ulf Svahn, SPBI, Jakob Stahl Otte, EOF, Inger Lise Nøstvik, Drivkraft Norge

,

Has the fossil fuel era come to an end? What changes will come in the new car fleets? 
Anders Noren, Bil Sweden

,

E fuels - Environmental ways to produce hydrogen

Björn Aronsson, Vätgas Sverige

,

Outlook (in Swedish):  Changes in Swedish regulations concerning storage tanks, hazardous fuels in water protection areas. New regula-tions on inflammable substances from the Swedish Civil Contingencies Agency. 

Lars Synnerholm, MSB Swedish Civil Contingency Agency,  
Frida Rudsander, Environmental Protection Agency, Kaarlo Book Swedac, Jan-Erik Lindström SPT, Anders Lönnberg SPBI.

,

Fact based predictions for the Nordics

Fernanda Drumond, Gapminder Foundation

,

UNITI expo 2018

Invitation for SPT HOSPITALITY at UNITI Expo

We welcome all our Nordic trade colleagues to SPT HOSPITALITY 2018!

It will be held in International Forum’s room (hall 5), May 15th at 17:00

 

Send an email to support@sptass.eu to get a personal code to register your free ticket

 

 

15 – 17 May 2018 Stuttgart, Germany

UNITI expo is the leading European trade fair for the retail petroleum and car wash industries. The biennial event, with its programme of seminars and compact three-day format, is specially tailored to the needs of its target audience. UNITI expo provides a unique opportunity for exhibitors and visitors to build and strengthen business relationships with customers and professionals alike.

 

Thanks to a clear division into four themed areas:

visitors can pursue their interests in a targeted manner and easily find what they are looking for.

 

Situated in the heart of Europe, only a five-minute walk from the international airport and with its own motorway exit and train station, Landesmesse Stuttgart – one of the most modern convention and exhibition centres in Europe – is quick and easy to reach for international visitors. The architecturally attractive and well-equipped exhibition halls offer the perfect environment for a trendsetting event such as UNITI expo.

 

Seminar rooms integrated directly into the themed areas with an extensive range of lectures and presentations as well as a unique on-site catering concept make a visit to UNITI expo a highly enjoyable experience. Furthermore, admission to all seminars and presentations is free, and there will be a networking party for exhibitors and their guests offering an ideal opportunity for networking in a relaxed atmosphere.

SPT Nordic Conference 2018

WHAT ARE THE CHALLENGES OF THE FUTURE?
The SPT Nordic Conference 2018 is the leading Nordic meeting place for the forecourt industry. As a participant 
you will gain insight and a deeper understanding of future technologies and fuels. Take the chance to meet govern-mental agencies and learn more about upcoming regula-
tions and standards.

 

The SPT Nordic Conference 2018 takes place on the 14th of March 2018 at the At Six Hotel in Stockholm. It is arranged and organized by SPT (the contractors trade organi-sation) in cooperation with SPBI (Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet).
As a participant you will gain insight into the future development of the industry, fuels and upcoming vehicles in the Nordic countries.   An exhibition will be arranged directly adjacent to the seminars at which industry companies will get the chance to mingle, conduct private meetings and exchange experiences. The event concludes with a joint evening dinner.
Take the opportunity to book your tickets now - before the event is sold out! SPT has prebooked a number of hotel rooms at the At Six Hotel, where the event will take place.

SPT`s bransjedag 2017 Norge

Vår bransje er i rask endring. Elementer som gassretur, temperaturkompensert volumvisning, tilpassing av ATEX-direktivet, lading av el-biler, varianter av gass, nye drivstofftyper, reklamedisplay i EX område osv påvirker alle aktører i bransjen. Ofte kommer den teknologiske utviklingen foran lokale lover og regler og vi ser en stor usikkerhet både fra leverandører, innstalatører samt oljeselskaper og også eiere av bensinstasjoner. I tillegg er ofte lovverket av ulike grunner skrevet på en måte som kan føre til ulike fortolkninger. SPT kan ikke forenkle lovverket, men vi kan bidra til å forklare bakgrunnen, og dermed i stor grad  konsekvensene for bransjen. 

 

En stor takk til dere alle sammen for deres deltakelse på SPT`s bransjedag.


Her finner du forelesninger fra bransjedagen

,
Uniti expo 2016

UNITI expo, which took place from 14 to 16 of June 2016, has been branded a “success” by the organizers. A total of 425 exhibitors from 36 countries displayed their latest products across a 35,000 sqm exhibition space, ranging from forecourt equipment, shop & convenience, oil companies, or payment & automation.

 

“I have received countless enthusiastic feedback from exhibitors and visitors alike. We have undoubtedly succeeded in creating an event that enriches our industry.” comments Elmar Kühn, CEO of UNITI-Kraftstoff GmbH, organiser of UNITI expo.

Three forums – Shop & convenience Forum, Carwash Forum, and International Forum – informed industry professionals about global trends and the latest technological developments.

 

“Service station operators want to see solutions and concepts that can make their shop & convenience business even more successful,” explains Walter D. Mangold, shop & convenience expert in the organisation team.

A key aspect of the trade fair, as pointed out by many participants, was the high internationality of both visitors and exhibitors, which included over 110 nationalities.

 

“With approximately 40% of international and exhibitors from 36 countries, UNITI expo has become the world’s most international trade fair of our industry,” confirms Bruno Boroewitsch, responsible for international marketing at UNITI expo.

The next edition of UNITI expo will take place 15 – 17 of May 2018 at the Stuttgart Exhibition Centre.

,
,
Branschdagen 2016 Sverige

Branschdagen 2016 på Clarion Hotel Arlanda Airport. Här fick drivmedelsbranschen chansen att mötas, diskutera och umgås. Moderator under dagaen var Göran Aldén och fokus låg på framtidens teknik och drivmedel. Deltagarna kunde dessutom träffa berörda myndigheter för att ställa frågor om kommande regler och föreskrifter.

 

Presentationer 

 

Vilka utmaningar står vi inför med framtidens bränslen.    
Ulf Svahn, VD SPBI

 

Återföring av bensinångor 2.0: Hur kommer tillsynen att fungera och vad innebär den?
Linda Norberg & Anna-Karin Bergström, Transportstyrelsen 

 

Nu kan du glömma plånboken hemma! Framtida betalningslösningar. Strunta i plastkortet - nu kan du beställa och betala med smarta appar i din telefon.     
Jes Rasmussen, Eurocard Nordic 

 

Vad kan vi förvänta oss för fordon i framtiden, vilka drivmedel kommer fordonen att behöva? Bensin, El, Diesel, Gas, Vätgas - eller en kombination?    
Anders Norén, Bil Sweden 

 

SPBI:s nya branschrekommendationer, kontroll av oljeavskiljare.    
Anders Lönnberg, SPBI & Jan-Erik Lindström, SPT 

 

Naturvårdsverkets cisternföreskrifter samordnas med MSB, vad innebär det? Verksamhetsutövarens ansvar vid hantering av brandfarlig vara.    
Lars Synnerholm & Ingela Hellberg, MSB

 

Nya MID-föreskrifter och övergångsbestämmelser som löper ut under 2016. Vad innebär det för branschen?    
Renée Hansson, Swedac 

 

Hur påverkar framtidens bränslen installationer på drivmedelsanläggningarna?    
Sören Eriksson, Preem 

 

Mod, Passion och Mycket Action för framtiden,
Göran Aldén 

Branschdagarna 2014 Sverige

Branschdagarna 2014 i Kista, Stockholm lockade drygt  280 deltagare. Här fick drivmedelsbranschen chansen
att mötas, diskutera och umgås. Moderator under dagarna var Jesper Aspegren och fokus låg på framtidens
teknik och drivmedel. Deltagarna kunde dessutom träffa berörda myndigheter för att ställa frågor om
kommande regler och föreskrifter.

 
Presentationer dag 1


Framtidens drivmedel och den globala utvecklingen av bränslemarknaden,    Ulf Svahn, VD SPBI
 
Metangasdrivna fordon, både personbilar och tunga fordon,    Lennart Pilskog, Volvo och NGVA Europé
 
Fordonsgas för miljön - klimatet,    Sofia Nordström,  Fordonsgas Sverige
 
Introduction of new emission standard EURO 6 and the impact to the  retail industry,   Thomas Wullkopf, Sales Director
   ELAFLEX HIBY Tanktechnik GmbH & Co KG
 
Framtidens drivmedel ur Neste Oils perspektiv,    Fredrik Törnqvist, Marketing Manager Scandinavia
   Neste Oil, Oil Products and Renewables
 
El - Ett framtida bränslealternativ,    Flemming Åkesson   Länsstyrelsen Västra Götaland
 
Tekniktrender - El/Vätgas i fordonsbranschen, omvärldsanalys lastbilar  och personbilar. Vad kan vi vänta av framtiden!
   Mats E Olsson, Malmö
 
Presentationer dag 2

 
Ändringar i regler om brandfarliga gaser och vätskor - senast nytt från  MSB. Förändringar i föreskrifterna om cisterner och rörledningar
   Nya tillståndsföreskrifter från 1 oktober 2013
 
Korrosionsskydd i form av beläggningar,    Lars Synnerholm, MSB
 
Återrapportering enligt MSBFS 2011:8 bilaga 1 §14 - hur ser det ut?   Ingela Hellberg, MSB
 
Trycksättning med gas, ackreditering, föreskrifter och riskbedömning,    Pär Lorén, Swedac
 
Fordonsgas på bensinstationer,    Lars Andén, EON Fordonsgas
 
Swedacs regler och föreskrifter för C-organ  MSB:s och NV:s föreskrifters roll vid ackreditering.
   Erfarenheter från införandet av ISO 17020:2012,  vad är företagen bra och dåliga på.
   Andra viktiga frågeställningar (metodhandboken).
   Kaarlo Book, Swedac
 
Branschens kompetenskrav för att utföra arbeten på drivmedelsanläggningar,    Per Brännström, SPBI
 
Oljeavskiljare som viktig miljöåtgärd för att skydda mark och vatten.  Information om frivillig ackreditering av Swedac för kontroll av oljeavskiljare.
   Ulf Hellman, STOR och Kaarlo Book, Swedac
 
Ny föreskrift om återföring av bensinångor steg II,    Linda Norberg, Transportstyrelsen

 

,

PetrolPlaza video review from the "SPT Branschdagarna 2014" in Stockholm, Sweden